Rīdzinieki un pilsētas viesi tiek aicināti apmeklēt Rīgas vasaras kultūras programmu.
Plašāka informācija: https://vasara.riga.lv/