Rīgas svētku programma


00.00 - 00.00

2018. gadā aprit 150 gadi, kopš dibināta senākā latviešu nacionālā organizācija – Rīgas Latviešu biedrība (RLB).

Rīgas Latviešu biedrībai, kas dibināta 1868. gadā un kuras darbība atjaunota 1989. gada 14. janvārī, ir izcila nozīme nācijas tapšanas vēsturē, valstiskās neatkarības veidošanās procesā.

RLB darbojās tā laika izcilākie latvieši – sabiedrībā pazīstami rakstnieki, ārsti, mūziķi, būvuzņēmēji, skolotāji un ierēdņi. Viņu aktivitātes deva nozīmīgu ieguldījumu latviešu izglītības un kultūras attīstībā, tostarp, organizējot Vispārējos  latviešu dziesmu svētkus. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā RLB bija būtiska loma Rīgas un latviešu pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Izstādei izmantotas dokumentārās liecības no Latvijas Nacionālā arhīva un Rīgas Latviešu biedrības fondiem.